Příspěvek na provoz těchto společných stránek lze zaslat na účet

             609-142 30 34 514 kód banky 0600.

 

AKTUÁLNĚ

UPOZORNÉNÍ

Vzhledem k tomu, že jsem poznala, jinou energii než reiky, která mi více vyhovuje, reiky již nepoužívám!

Informace zde však ponechávám, pro případné potřeby jiných a také pro nepodceňování opatrnosti….ponechávám také ty, které platí i nadále.

 

CO JE TO  aneb  CO JE CO?

DUCHOVNÍ CESTA

 

Duchovní cesta není něco, co by bylo možné nějakým způsobem získat nebo co by nám mohl někdo dát či vnutit. Duchovní cestu lze nastoupit pouze tehdy, pokud se k tomu na základě svobodné vůle rozhodneme. Stejně tak platí, že pokud se pro duchovní cestu rozhodneme, nemůže nikdo toto naše rozhodnutí změnit. Pokud jí jdeme, nemůže nám ji nikdo vzít ani zakázat. Tato cesta se neustále vyvíjí a přináší nám nové a nové poznatky. Postupně zjišťujeme, že všechno je jinak. Naše poznání se nám prohlubuje, vrství se a přechází. Musíme pochopit, to je smyslem všeho, zatím. A oni nás učí.

Musím se vyznat z toho, že jsem postupně došla k názoru, že duchovní cesta je to, co potřebuji, poté jsem se rozhodla ji přijmout a jít jí. Odevzadala jsem vše Kristu.  Začala jsem žít dnes a denně s Kristem. Otevřela jsem mu dveře a on vstoupil do mého života. Ne nejsem fanatik, ono to jde totiž velmi špatně popsat atak to tak někdy může vyznít. Žiji i světsky, tak jako každý jiný člověk, jen jsem dostala možnost si dotek lásky a světla osobně prožít svými osobními zkušenostmi. Jen málokdo to o mě ví, myslím si, že to není potřeba, protože to vbecnení o mě… Jít s láskou, pravou láskou a jít ke světlu. Být ve středu – tj. v srdci. By měl jít každý z nás,každý kdo je schopen to přijmout. Ten kdo toho zatím schopen není, je přesně tam, kde on osobně má být, není o nic horší ani lepší. Dnes se domnívám, že největší problém máme v tom, že jsme si nadělali milinony bohů. Máme své bohy (v dětech, rodiči, osobnosti, obrazy, peníze, majetek, domy…), církve mají zase své bohy a dokonce si dovilí tvrdit, že bojují v zájmu boha. Ale oddálili jsme se nebo odpojili od toho pravého, co nikdo neví, kdo je to, ale dovolí si ho představovat nebo tesat, kreslit…, od Krista, Ducha svatého a od toho co se nemá pojmenovávat ani zobrazovat. Dokonce ani nevíme, že máme právo žádat o pomoc, ve všem. Oni čekají – andělé, Kristus, DS i Ten co se nemá pojmenovávat. A tak nežádáme pomoc, nežádáme nic. Raději žádáme a platíme lékařům, léčitelům. Půjdeme požádat kohokoliv, ale jen NE, ty kteří nás milují a kteří to dokáží, tak jsko my dokážeme dýcht. Prostě jim neřekneme, že chceme být zase v nich a chceme, aby byli v nás, neřekneme ani co potřebujeme. Anděl ani ON, prostě nebudou jednat proti naší vůli nebo bez naší žádosti. Většina lidí to neudělá, ale jako první budou křičet, kde je ten váš bůh, že dopouští…..Tak to je moje aktuální poznání a věřím, že aspoň jeden z vás si uvědomí, jaký vlastně je smysl života a rozevře náruč.  Zdenka

 

 

REIKI JIŽ NEPOUŽÍVÁM – proti výše uvedenému je to jen a jen náhražka.

 

Problém Reiky je pro mě po zvážení všeho co znám, tak závažný,  že jsem se   rozhodla tuto energie nepoužívat.  Víte totiž jen to, kdo vám je předal, nevíte kdo byl před ním a vlastně každý tvrdí, že reiky které používá jsou ty pravé, ale 100 % to nikdo z nás  neví.

 

Pokud Vám někdo aktivuje nebo použije na Vaši  žádost reiki k pomoci Vám, které jsou pozměněné, můžete dosáhnout úplně něčeho jiného než jste očekávali. V tom vidím nebezpečí, když už pominu podvodníky, kteří se v této souvislosti objevují.  Je však na každém, pro co se rozhodne a já tak nikomu neříkám, že je používat nemá. Nikdo neví, co je pro koho v jeho situaci vhodné a co ne. Já nejsem povolána k tomu toto hodnotit a ani nechci. A nechci nikomu brát jeho víru. Stejně tak jak si nedám svoji víru narušovat já.

Já se spolehla na Ježíše a toho co senemá pojmenovávat ani zobrazovat, říkejme mu bez pojmenovávání např.  Stvořitel.

Na tomto místě si dovoluji položit otázku k zamyšlení. Víte kolik je bohů?

Jeden? Ne!  Jeden je třeba pro Vás, ale  existuje miliony bohů, každé náboženství má svého boha, každý jednotlivec má svého boha – někdo ho má ve svém dítěti, někdo v Kristu, který v kostele visí na kříži, někdo v penězích, karieře, někdo v majetku atd. To je bohů, že? Myslíte, že jde o pravého boha? Nebo pak uctíváme boha nepravého? Není to třeba ten důvod, proč naše prosby nejsou vyslyšeny? Proto říkám ten, který se nemá pojmenovávat, ten který se nemá zobrazovat, ten který se nemá ani představovat – to je pro mě jen ten pravý…., který mi nikdy neublíží, je se mnou stejně tak jako Ježíš a Duch svatý a pomáhá mi, ale je na mě, zda to chci…Není to pro mě někdo, kdo za rohem sleduje co dělám a pak možná, někdy, když budu hodná...

I připomoci připojením na energii nebo spíš právě zde platí, že vždy je třeba mít na paměti, že respektování svobodné vůle je nejvyšším zákonem, a je nutné, ho vždy bezpodmínečně a bezvýjimečně ctít. Každý člověk má mít jen to, co chce. Není-li tomu tak, dostává se do područí někoho jiného (člověka, systému, společnosti), které vzniklo na základě ovlivnění, manipulace.

Platí to i pro toto léčení a já vždy pořaduji výslovný souhlas toho, kdo chce pomoci a vážný souhlas, pokud si řeknete, že to zkusíte, tak pokoušíte…, což není ve prospěch věci. Nejde to „jen tak zkusit, co kdyby“!

Vždy pokud žádáte pomoc uveďte souhlas, celé datum narození a křestní jméno.

Vyžaduji výslovný osobní souhlas  léčeného, který je zletilý. Nemůže být nahrazen ani souhlasem těch nejbližších.

Výjimky:

– léčený je v bezvědomí,

– léčený je ve stavu, kdy nemůže posoudit rozsah či smysl souhlasu,

– pomoc potřebuje nezletilé dítě, které vzhledem ke svému věku nemůže ještě   posoudit, zda si  léčení přeje či ne – za něj dává souhlas jeho rodič.

Lidem nemůžeme pomáhat proti jejich vůli !!!

Nemůže se vnucovat ani  nejblížšími příbuznými – rodiče a zletilé děti nevyjímaje, každý člověk musí sám zvážit, zda chce netradiční metody léčby přijmout, tj. zda chce být uzdraven za pomoci pozitivní energie. Souhlas musí být dán opakovaně před každým léčením. Při  předávání energie na dálku, po předchozím ošetření –  lze dát souhlas na všechna opakovaná předávání energie, neboť by bylo složité, tento souhlas dát před každým předáním. Což většinou není potřeba neboť uzdravení se týká i budoucnosti.

Pokud léčený energii, byť podvědomě, odmítá, může ji svým způsobem blokovat.  Toto neovlivním. Prakticky bych jednala proti vůli léčeného. Takovou situaci rozpoznám a musím léčby zanechat.

Taktéž u člověka, který je už na odchodu, což neznamená, že jde o krátkou dobu, může jít o 5 i více let, může jít o den. Jde o to, že takový člověk už pomaličku přechází a mění se.  Zde již nelze zasahovat. Jednala bych proti jeho prospěchu. Takovému člověku lze jen předat energii, aby se mu ulovilo.